• In order to see this element you need the newer version of Flash Player
  •  
  • ИНФОРМАЦИЯ

   Lola - Projektovanje i mašinogradnja doo
   Jugoslovenska 2
   11250 Beograd - Železnik
   Tel: +381-11-6571-421
   Fax:+381-11-6577-534
   E-mail: office@lola-livnica-pom.com

    

   Prodaja
    
   Predrag Maksimović
   Tel:+381-11-6571-421
  •  

  •  
  • Ekologija

  • Jedno od najteže rešivih civilizacijskih pitanja 21-og veka je pitanje zaštite životne sredine od nuzprodukata naše sopstvene egzistencije, posebno u urbanim zonama sa velikom koncentracijom stanovništva. Firma LOLA je poslednjih godina napravila veliki korak u ovom smeru ušavši u krug firmi koje se bave projektovanjem i proizvodnjom opreme i postrojenja za sortiranje i reciklažu čvrstog industrijsko-komunalnog otpada.

    Ekološki program Lola obuhvata:

   1. Sisteme za sortiranje i reciklažu komunalnog i industrijskog otpada

   U zavisnosti od sadržaja otpada, iz proizvodnog programa Lola izdvajamo:

   • Tehnološka linija za sortiranje otpada

             Kapacitet postrojenja - 200 t/dan.

             Naručilac: Lens, Francuska

   • Postrojenje za sortiranje komunalnog otpada sa obrtnim sitima

             Kapacitet postrojenja je 1200 t/dan za rad u dve smene.                     

             Dimenzije hale za postrojenje su 140x80x30m.

             Ukupna težina opreme postrojenja - 1500 t.

             Ukupna instalisana snaga 1100 kW.

             Naručilac: Rep, Pariz, Francuska

   • Tehnološka linija za preradu raznovrsnog industrijskog i komunalnog otpada

   • Tehnološka linija sa bioraeaktorom za proizvodnju humusa (komposta)

              Kapacitet linije sa bioreaktorom je 100 t/dan.

              Naručilac: Theolia L'energie Nature, Marsej, Francuska

   • Postrojenje za sortiranje komunalnog otpada sa daljom preradom organskog otpada u kompost

             Kapacitet postrojenja je 300 t/dan za rad u tri smene,

              uz dnevnu proizvodnju humusa od 100 t/dan.

             Naručilac: Theolia L'energie Nature, Marsej, Francuska

    

   2. Sisteme za prečišćavanje vode

   Sistemi se primenjuju za prečišćavanje vode u gradovima i prečišćavanje otpadnih voda u industriji.

   Kapacitet 300 - 1000 litara u sekundi.

   Ovakvi sistemi instalirani su u Beogradu, Makišu, Lazarevcu, Padinskoj Skeli ("Frikom"), Obiliću i u nekim drugim gradovima Srbije.

  •  
  •  
   •  
    • Postrojenje za sortiranje komunalnog otpada
   •  
    • Postrojenje za sortiranje komunalnog otpada
   •  
    • Fermentaciona cev
  •