• In order to see this element you need the newer version of Flash Player
  •  
  • ИНФОРМАЦИЯ

   Lola - Projektovanje i mašinogradnja doo
   Jugoslovenska 2
   11250 Beograd - Železnik
   Tel: +381-11-6571-421
   Fax:+381-11-6577-534
   E-mail: office@lola-livnica-pom.com

    

   Prodaja
    
   Predrag Maksimović
   Tel:+381-11-6571-421
  •  

  •  
  • Transportni sistemi

  • U oblasti proizvodnje industrijskih transportnih sredstava program Lole uključuje različite vrste kranova, transportera, transportnih mački itd.
   Lola - Projektovanje, mašinogradnja i livenje doo projektuje, proizvodi i montira sve vrste mostnih, portalnih i poluportalnih dizalica sa ručnim i električnim pogonom, kao i daljinski upravljane podizne kranove. Osim velike nosivosti i visokog stepena bezbednosti u radu, ove kranove karakteriše i izuzetna tačnost pozicioniranja tereta u industrijskom okruženju. Pored industrijskih kranova, Lola proizvodi i autodizalice različite nosivosti.
   Sve elemente izrađujemo u sopstvenim, savremeno opremljenim radionicama. Imamo pogon za mehaničku obradu, livnicu čelika i livenog gvožđa, termičku obradu i kontrolu u laboratorijama.
   Dizalice se projektuju u sopstvenom projektnom birou, uz primenu savremenih tehničkih rešenja i oblika.

   Vrste dizalica koje se isporučuju:

   1.    Elektromostne dizalice koje mogu biti sa obrtnom traverzom i magnetom, grabilicom, za podizanje komadnog tereta, rasutog materijala itd.

   • nosivosti od 2 do 125 t
   • raspon do 32 m.
   • raspon do 32 m.


   2.    Viseće elektromostne dizalice

   • nosivosti 2, 3.2, 5 i 10 t
   • raspon 2 x 30 m.


   3.    Regalne skladišne dizalice:

   • nosivosti 0,5 - 5 t
   • raspon do 26 m.
   • nosivosti 3,2 - 20 t
   • raspon do 32 m.


   4.    Portalne dizalice

   • nosivosti 80, 110 i 2 x 250 t
   • raspon do 45 m.
   • raspon 2 x 30 m.


   5.    Mobilne dizalice, autodizalice:

   • AD 16, nosivosti 16 t
   • AD 20, nosivosti 20 t
   • AD 50, nosivosti 50 t.


   6.    Transporteri rasutog i komadnog materijala:

   • trakasti transporteri širine: 400, 500, 630, 800 i 1.000 mm
   • kofičasti elevatori širine: 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630 i 800 mm
   • pužni transporteri prečnika 100 - 800 mm.
   • pločasti transporteri širine: 600 i 800 mm
   • transporteri sa valjcima širine: 63, 90, 110,135 i 160 mm.

    

  •  
  •  
   •  
   •  
   •  
    • Portalni kran
  •