• In order to see this element you need the newer version of Flash Player
  •  
  • ИНФОРМАЦИЯ

   Lola - Projektovanje i mašinogradnja doo
   Jugoslovenska 2
   11250 Beograd - Železnik
   Tel: +381-11-6571-421
   Fax:+381-11-6577-534
   E-mail: office@lola-livnica-pom.com

    

   Prodaja
    
   Predrag Maksimović
   Tel:+381-11-6571-421
  •  

  •  
  • Rudarstvo

  • Program rudarstva uključuje opremu za površinsku i podzemnu eksploataciju - odlagači sa pretovarnim kolicima, bageri, mobilne i semimobilne drobilice, samohodni pretovarni transporteri, kao i kompletni transportni sistemi.

   Fabrika opreme i mašina projektuje i isporučuje po sistemu ključ u ruke sledeća postrojenja:

   1. Odlagači sa pretovarnim kolicima (kompletna izrada svih mašinksih komponenata i konstrukcijskog dela), bageri
   2. Mobilne i semimobilne drobilice
   3. Samohodni pretovarni transporteri
   4. Transportni sistemi

   Savremena oprema za sečenje, savijanje, zavarivanje, kao i kranski kapaciteti, obezbeđuju mogućnost izrade konstrukcija velikih gabarita. Fabrika poseduje bogat mašinski park kao i sopstvenu livnicu, zahvaljujući čemu samostalno proizvodi najveći deo mašinskih komponenata koje se ugrađuju u ove mašine.

   Značajno mesto zauzima proizvodnja rezervnih delova -  guseničnih ploča, zupčanika, bubnjeva, pogonskih mehanizama, kofica bagera, kao i rezervnih delova za drobilice (više u dokumentu u PDF formatu na stranici download).

  •  
  •  
   •  
    • Odlagac jalovine na povrsinskom kopu
   •  
    • Odlagac jalovine na povrsinskom kopu. Detalj - gusenica
   •  
    • Livna masina za livenje olova
   •  
    • Gusenična platforma T1250, naručilac ThyssenKrupp, kupac SENTINEL, Zambija
   •  
    • Gusenična platforma T300 - naručilac ThyssenKrupp, krajnji korisnik EGAT Tajland
   •  
    • Rudarski transporter
   •  
    • Mlin sa kuglama za mlevenje rude
   •  
    • Bager sa koficama
  •  
  •  
    • Rezervni delovi
    • Adobe PDF [0.03MB ]
  •