• In order to see this element you need the newer version of Flash Player
  •  
  • ИНФОРМАЦИЯ

   Lola - Projektovanje i mašinogradnja doo
   Jugoslovenska 2
   11250 Beograd - Železnik
   Tel: +381-11-6571-421
   Fax:+381-11-6577-534
   E-mail: office@lola-livnica-pom.com

    

   Prodaja
    
   Predrag Maksimović
   Tel:+381-11-6571-421
  •  

  •  
  • Metalurgija

  • Program metalurgije uključuje opremu i mašine za metalurgiju obojenih metala - za pogone za elektrolizu, topionice i naftnoprerađivačke pogone, opremu i mašine za crnu metalurgiju - za proizvodnju sirovog gvožđa i čelika i njihova prerada valjanjem ili na drugi način.

   Fabrika opreme i mašina projektuje i proizvodi:

     

   1. Postrojenja za pripremu i aglomeraciju rude:

   • pretovarni mostovi;
   • dodavači;
   • teške drobilice;
   • sinter tave;
   • kola za paljenje;
   • cikloni za otprašivanje;
   • kola za šaržiranje;
   • sistemi za transport i dr.
    

   2. Postrojenja i opremu za flotaciju i proizvodnju koncentrata, na pr. cinka, olova, zlata, bakra, kao što su:

   • drobilica za primarno i sekundarno drobljenje;
   • mlinovi sa kuglama i šipkama
   • jednospiralni i dvospiralni klasifikatori;
   • mašina za kondicioniranje;
   • mašina za flotaciju;
   • mašine i postrojenja za filtriranje koncentrata (desk vakuum filteri, dobošasti filteri i dr.);
   • sistemi za manipulaciju i transport.
    
   3. Čeličane:
   • Simens Martinove peći, kapaciteta 180 t/dan;
   • šaržirne peći;
   • nagibne peći;
   • mikseri;
   • mašine za livenje;
   • mašine za konti liv;
   • sredstva za transport i dr.

   •  
   • Strana:
    1
    2 3
   •  
  •  
  •  
   •  
    • Kristalizator za kontinualno livenje slabova
   •  
    • Ravnalica sa reduktorskim pogonom
   •  
  •