• In order to see this element you need the newer version of Flash Player
  •  
  • ИНФОРМАЦИЯ

   Lola - Projektovanje i mašinogradnja doo
   Jugoslovenska 2
   11250 Beograd - Železnik
   Tel: +381-11-6571-421
   Fax:+381-11-6577-534
   E-mail: office@lola-livnica-pom.com

    

   Prodaja
    
   Predrag Maksimović
   Tel:+381-11-6571-421
  •  

  •  
  • Reduktori

  • Celokupni proizvodni program reduktora obuhvaćen je sa šesnaest tipskih familija zupčastih i pužnih reduktora.

   Svaka familija reduktora se izvodi u širokom dijapazonu prenosnih odnosa, osnih rastojanja i instalisanih snaga. Na taj način je omogućen veliki izbor reduktora u različitim industrijskim postrojenjima.

   Familije tipskih reduktora građene su na principu BAUKASTEN sistema, koji omogućava ugradnju tipiziranih elemenata u više tipova i veličina reduktora.

   Naši standardni reduktori nalaze široku primenu u raznim granama industrije, a naročito u železarama, valjaonicama, cementarama, elektranama, rudnicima, transportnim sistemima, industriji procesne opreme i td.

   Do sada je izvedeno više od 10 000 reduktora raznih tipova i veličina.
    
   Proizvodni program
   Naziv
   Snaga
   Prenosni odnos
   Jednostepeni reduktori sa paralelnim vratilima
   do 2800 kW
   i=1,25-7,1
   Dvostepeni reduktori sa paralelnim vratilima
   do 1400 kW
   i=8-20
   Dvostepeni reduktori sa paralelnim vratilima - valjaonički
   do 600 kW
   i=18
   Trostepeni reduktori sa paralelnim vratilima
   do 320 kW
   i=22,4 - 200
   Trostepeni reduktori sa paralelnim vratilima, vratila u horizontalnoj ili vertikalnoj ravni - dizalički
   do 200 kW
   i=10 - 63
   Četvorostepeni reduktori sa paralelnim vratilima, vratila u horizontalnoj ili vertikalnoj ravni - dizalički
   do 16 kW
   i=100-400
   Dvostepeni reduktori sa upravnim vratilima
   do 710 kW
   i=8-31,5
   Dvostepeni reduktori sa upravnim vratilima, vratila u vertikalnoj ravni
   do 710 kW
   i=8-31,5
   Trostepeni reduktori sa upravnim vratilima
   do 450 kW
   i=25-200
   Trostepeni reduktori sa upravnim vratilima, vratila u vertikalnoj ravni
   do 450 kW
   i=25-200
   Dvostepeni reduktori sa aksialnim vratilima
   do 1400 kW
   i=8-31,5
   Trostepeni reduktori sa aksialnim vratilima
   do 11 kW
   i=10-31,5
   Trostepeni reduktori sa aksialnim vratilima i el. motorom
   do 11 kW
   i=22-145
   Trostepeni reduktori sa aksialnim vratilima i motorom, prirubni
   do 11 kW
   i=22-145
   Jednostepeni reduktori pužni, puž dole
   Mo=160.000 kp.cm
   i=10-63
   Jednostepeni reduktori pužni, puž gore
   Mo=160.000 kp.cm
   i=10-63
   Reduktori po porudžbini (specijalne konstrukcije)
   Po dogovoru sa kupcem
    

   Proračun reduktora se izvodi po DIN standardima, a dizajniranje i izrada dokumentacije primenom najsavremenijih programskih paketa.

   Naš mašinski park ima zavidne tehnološke mogućnosti.
   Izrađujemo zupčanike prečnika do 8000 mm, modula do 50 mm, a brusimo zupčanike do prečnika 3500 mm.
  •  
  •  
   •  
    • Reduktor za dizalice
   •  
    • Reduktor bagera
   •  
    • Reduktor standardnog programa
  •