• In order to see this element you need the newer version of Flash Player
  •  
  • ИНФОРМАЦИЯ

   Lola - Projektovanje i mašinogradnja doo
   Jugoslovenska 2
   11250 Beograd - Železnik
   Tel: +381-11-6571-421
   Fax:+381-11-6577-534
   E-mail: office@lola-livnica-pom.com

    

   Prodaja
    
   Predrag Maksimović
   Tel:+381-11-6571-421
  •  

  •  
  • Kvalitet

  • Kako bi zadovoljila potrebe svojih kupaca, Lola - Projektovanje i mašinogradnja doo  teži kontinualnom unapređenju standarda kvaliteta. Najviši nivo kvaliteta svojih proizvoda i usluga postižemo zahvaljujući:

   • korišćenju isključivo onih repromaterijala koji poseduju sertifikovane standarde kvaliteta, prihvaćene širom sveta;
   • visoko kvalifikovanoj radnoj snazi, koja poseduje značajno iskustvo u realizaciji projekata na hidro i termo - energetskim postrojenjima, rafinerijama, hemijskim postrojenjima, železarama.
   • modernom proizvodnom procesu.

   U okviru kompanije, organizovano je posebno odeljenje za kvalitet, na čelu sa menadžerom za kvalitet. Već dugi niz godina kompanija poseduje sopstvene laboratorije za mehanička i hemijska ispitivanja.

   Firma poseduje sertifikate:

   • EN ISO 9001:2008
   • EN ISO 14001:2005
   • EN 1090-2 EXC3:2008
   • EN ISO 3834-2:2005
   Kopiju sertifikata koje posedujemo možete preuzeti u PDF formatu na stranici download.
  •  
  •  
   •  
   •  
    • Spektrometar SPECTROMAXX F
  •