• In order to see this element you need the newer version of Flash Player
  •  
  • ИНФОРМАЦИЯ

   Lola - Projektovanje i mašinogradnja doo
   Jugoslovenska 2
   11250 Beograd - Železnik
   Tel: +381-11-6571-421
   Fax:+381-11-6577-534
   E-mail: office@lola-livnica-pom.com

    

   Prodaja
    
   Predrag Maksimović
   Tel:+381-11-6571-421
  •  

  •  
  • Metalurgija

  • Rb. OPREMA KOM NARUČILAC ZEMLJA

   GODINA ISPORUKE

   13. Metalurška oprema 1000000t "Danieli", Buttrio (Mi) Italija 1990
   14. Makaze - 3,6m Valjčani put G.4 -  "Danieli", Buttrio (Mi) Italija 1990
   15. Izlazni uređaj valjaoničkog stana Mannesmann Demag Sack  Nemačka  1990 
   16. Uređaj za pomeranje Mannesmann Demag Sack  Nemačka 1990
   17. Mlin sa šipkama  Kansar CO, Teheran Iran  1990 
   18. Pritisni valjak 6 Concast Švajcarska  1990
   19. Flotacija zlatonosne rude, 40 000 t/god. 1 Flotacija, Burma Burma  1991 
   20. Mašina za izradu azbestno-cementnih cevi 1 "Kermanit", Kerman Shah Iran  1991 
   21. Vreteno 12 Schutze-Tehnik Nemačka 1992
   22. Zglobna vretena 12 Schutze-Tehnik Nemačka 1992
   23. Valjaonički stanovi za toplo valjanje gredica 80x80 10 Danieli Italija 1992
   24. Koračna peć za gredice 120x120x9000 mm 1 Danieli Italija

   1992

   25. Topionica olova i cinka, 45 000 t/god. 1 Topionica, Titov Veles Makedonija 1993
   26. Postrojenje za hlađenje profila 1 Danieli Italija 1993
   27. Topionica olova i cinka, 45 000 t/god. 1 Topionica, Zletovo Makedonija 1993
   28.

    Coil box,

   - širina trake 1600 mm

   1 EKO - Eisenhuttenstadt, (Mannesmann) Nemačka 1997
   29.  Linija za toplo valjanje aluminijskog lima Hulett (Mannesmann) Južna Afrika 1998
   30.  Linija za hladno valjanje aluminijskog lima 1 Saldana (Mannesmann)  Južna Afrika 1998 
   31.  Linija za proizvodnju bakarnih cevi prečnika 5 - 50 mm Mannesmann-Demag-Meer Nemačka 1998 
   32.  Elektrolučna peć Železara, Nikšić  Crna Gora  1998 
   33.  Fabrika za proizvodnju gas betona Lazarevac  Srbija  1999 
   34. Kristalizator postrojenja za kontinualno livenje slabova 4 Severstalj, Čerepovec  Rusija  2004 
   35.  Trn odmotača 400 za petovaljački stan Uralmaš, Jekaterinburg, Mital Stil Temirtau, Kazahstan  Rusija  2005 
   36.  Kristalizator postrojenja za kontinualno livenje slabova 18  Severstalj, Čerepovec Rusija  2006 
   37.  Demontažni blokovi postrojenja za kontinualno livenje slabova Severstalj, Čerepovec Rusija 2006
   •  
   • Strana:
    « 1
    2
   •  
  •