• In order to see this element you need the newer version of Flash Player
  •  
  • ИНФОРМАЦИЯ

   Lola - Projektovanje i mašinogradnja doo
   Jugoslovenska 2
   11250 Beograd - Železnik
   Tel: +381-11-6571-421
   Fax:+381-11-6577-534
   E-mail: office@lola-livnica-pom.com

    

   Prodaja
    
   Predrag Maksimović
   Tel:+381-11-6571-421
  •  

  •  
  • Energetika

  • Rb. OPREMA KOM NARUČILAC ZEMLJA GODINA ISPORUKE
   1.

   Karbonizaciona kolona ø3000 Izmenjivač toplote DS RH ø3000

   1 RO Fabrika sode, Lukovac B i H 1989
   2. Montaža magnetne strukture ciklotrona 12  Institut Vinča, Beograd  Srbija 1993
   3. Izrada radnog kola ventilatora 25E 1 Termoelektrana, Obilić Kosovo, Srbija 1995
   4. Delovi cilindra za ekstruder 3 "Camazi" Grčka 1995
   5. Jednošinska dizalica sa dvojim kleštima 1 Petar Drapšin, Mladenovac Srbija 1995
   6.

   MSL5x1500mm Projektovanje i izrada

    1

   PP "Varing", Obrenovac Srbija 1995
   7. Monoblok točkovi 600 "Yugo Danone" GSP, Beograd Srbija 1995
   8. Delovi pumpe turbine i reverzibilne HE, 615 MW 1kpl. "Mitsui - Toshiba", Bajina Bašta Japan 2005
   9. Specijalni podizni uređaj "Zvezda" za podizanje generatora 1 "Mitsui - Toshiba", Bajina Bašta Japan 2005
   10. Delovi pumpe turbine II reverzibilne HE, 615 MW 1 kpl. "Mitsui - Toshiba", Bajina Bašta Japan 2006
   11. Donji prsten A-2086780 1 HE "Đerdap" - Kladovo Srbija 2010
  •