• In order to see this element you need the newer version of Flash Player
  •  
  • ИНФОРМАЦИЯ

   Lola - Projektovanje i mašinogradnja doo
   Jugoslovenska 2
   11250 Beograd - Železnik
   Tel: +381-11-6571-421
   Fax:+381-11-6577-534
   E-mail: office@lola-livnica-pom.com

    

   Prodaja
    
   Predrag Maksimović
   Tel:+381-11-6571-421
  •  

  •  
  • Proizvodni program

    • Procesna oprema i mašine

    •  
    • Procesna oprema i mašine
     Fabrika procesne opreme i mašina posluje od 1948. godine. Samostalno je projektovao i svoje projekte realizovao u zemljama širom sveta: Rusiji, Iranu, Iraku, Egiptu, Alžiru, Kubi, Sudanu, Burmi, Francuskoj, Rumuniji kao i u zemljama bivših jugoslovenskih republika. Osnovni proizvodni programi Lola Pom obuhvataju projektovanje i izvođenje fabrika, tehnoloških linija, postrojenja i mašina za industriju rudarstva, energetike, metalurgije, ekologije i dr. U okviru sopstvenih tehničkih i tehnoloških mogućnosti odvija se kompletan proizvodni proces od ...
  •  
  •  
  •