• In order to see this element you need the newer version of Flash Player
  •  
  • ИНФОРМАЦИЯ

   Lola - Projektovanje i mašinogradnja doo
   Jugoslovenska 2
   11250 Beograd - Železnik
   Tel: +381-11-6571-421
   Fax:+381-11-6577-534
   E-mail: office@lola-livnica-pom.com

    

   Prodaja
    
   Predrag Maksimović
   Tel:+381-11-6571-421
  •  

  •  
  • Menadžment

  • Sunčica Damljanović, direktor
   Sunčica Damljanović, direktor
   Milorad Kesić, tehnički direktor
   Milorad Kesić, tehnički direktor

   Sunčica Damljanović, direktor

   Rođena je 1974. godine, po zanimanju dipl. ecc, (UEA Norwich) i MBA u oblasti finansija (Richmond University, London).

   Od 1998. zaposlena u Dam-Mont RJ Muenster u Nemačkoj, na poslovima finansijskog menadžmenta projekata, kao i pripremi i izradi godišnjih finansijskih izveštaja, praćenja računovodstvenih poslova u okviru zakonskih propisa u Nemačkoj.

   Od jula 2007. u okviru grupacije u Beogradu radi na poslovima organizovanja poslovne administracije (službe računovodstva, finansija, ljudskih resursa, komercijale) kao i  sprovođenja novih procedura upravljanja u Loli. Učestvuje u kreiranju i sprovodjenju poslovne politike i strategije na nivou grupacije.

   Od decembra 2018. generalni direktor privrednog društva. Kreira i sprovodi poslovnu strategiju društva. Vodi ugovaranja i akviziciju novih kupaca.

    

    

   Milorad Kesić, tehnički direktor

   Rođen je 1959.godine. Diplomirao  na Mašinskom fakultetu u Beogradu, smer mehanizacija, uska specijalnost transportne mašine - transportni uređaji.

   U firmi Lola fabrika mašina i opreme zaposlen od 1983. godine, stekao višegodišnje iskustvo na vođenju sledećih programa:

   • Transportni i transmisioni sistemi ,
   • Fabrike za industriju građevinskog materijala ,
   • Metalurška oprema,
   • Ekologija.

   Radio na projektu izgradnje akceleratora u Institutu za nuklearne nauke u Vinči.

  •