• In order to see this element you need the newer version of Flash Player
  •  
  • ИНФОРМАЦИЯ

   Lola - Projektovanje i mašinogradnja doo
   Jugoslovenska 2
   11250 Beograd - Železnik
   Tel: +381-11-6571-421
   Fax:+381-11-6577-534
   E-mail: office@lola-livnica-pom.com

    

   Prodaja
    
   Predrag Maksimović
   Tel:+381-11-6571-421
  •  

  •  
  • Metalurgija

  • 7. Valjaonice obojenih metala za proizvodnju limova od aluminijuma i žice od obojenih metala:

   • valjaonički stanovi
   • namatalice za lim
   • kotrljače
   • okretnice za manipulaciju kotura
   • paletne kotrljače
   • trolej mašine
   • namatalice za žicu
   • sistemi transportera sirovina i proizvoda.
    

   8. Postrojenje za rafineriju olova, srebra i cinka:

   • rafinerijski kotlovi
   • vakuum decinkacioni kotlovi
   • likvacioni kotlovi
   • mešalice za rafinaciju
   • pumpe za transport i livenje
   • mašine za livenje
   • mašine za slaganje
   • peći za destilaciju
   • kupelacione peći
   • sistemi za manipulaciju i transport.
     

   9. Linija za namotavanje žice, tipa NK i NB.

   Oprema za fino jednovremeno namotavanje 24 ili 12 niti žice, posle termičke obrade ili hemijske zaštite, na kalemove NK ili buntove NB, sa kontinualnom regulacijom pogonskog jednosmernog motora:

   • prečnik žice
    0,8 - 7 [mm]
   • masa kalema
    200 - 1000 [mm]
   • Redukcioni stanovi za oblikovanje šavnih cevi i profila (kleti) od lima:
   • debljina lima
    1 - 4 [mm]
   • prečnik cevi
    ¢20 - ¢76 [mm]
   • dimenzije profila
    (15x15) - (40x85) [mm] 
   • Zglobna vretena za prenos  velikih obrtnih momenata
   • Familija zglobnih vretena za prenos velikih obrtnih momenata u valjaoničkim stanovima, sa dozvoljenim ugaonim zakretanjem izlazne prema ulaznoj osi od 2o 30' do 7o 30 '.
   • Maksimalni obrtni moment
    4 - 2800 [kNm]
   • Maksimalni broj obrtaja
    [1500 min-1]

   10. Redukcioni stanovi  za oblikovanje šavnih cevi i profila (kleti) od lima:

   • debljina lima: 1 - 4 [mm]
   • prečnik cevi: ¢20 - ¢76 [mm]
   • dimenzije profila: (15x15) - (40x85) [mm] 

   11. Zglobna vretena za prenos  velikih obrtnih momenata

   Familija zglobnih vretena za prenos velikih obrtnih momenata u valjaoničkim stanovima, sa dozvoljenim ugaonim zakretanjem izlazne prema ulaznoj osi od  2o 30' do 7o 30 '.

   • Maksimalni obrtni moment: 4 - 2800 [kNm]
   • Maksimalni broj obrtaja: 1500 min-1]
   •  
   • Strana:
    « 1 2
    3
   •  
  •  
  •  
   •  
    • Kristalizator za kontinualno livenje slabova
   •  
    • Ravnalica sa reduktorskim pogonom
   •  
  •